Continu Lerende Organisatie

Technologische ontwikkelingen stellen industriële bedrijven voor enorme opgaven. Innovatie, flexibiliteit en motivatie zijn de belangrijkste succesfactoren, de rol van medewerkers groeit. VAPRO staat al ruim 60 jaar de continu lerende organisatie bij.

Onze ATO-methodiek
Over VAPRO C.L.O.

Continu Lerende Organisatie

Een continu lerende organisatie (C.L.O.) is een organisatie die zich voortdurend weet aan te passen aan nieuwe omstandigheden en veranderende eisen, die leert omgaan met nieuwe technieken en productieprocessen. De medewerkers bij die bedrijven groeien proactief mee.

De bijdrage die uw medewerkers kunnen leveren aan uw bedrijfsvoering is van verschillende factoren afhankelijk. En die factoren hebben invloed op elkaar. Met onze jarenlange ervaring in productieomgevingen kennen wij de kritische factoren en leggen ze samen met u bloot.

Binnen C.L.O. werken we samen met de klant aan vooraf geformuleerde leer- en/ of productiedoelstellingen. Met onze 4M aanpak weet u van begin tot eind welke stappen we met elkaar gaan zetten en welke resources dat van uw kant vraagt. Afhankelijk van de klantvraag werken we met verschillende methodieken en tools. Maar allemaal gericht op het vergroten van de bijdrage van uw medewerkers.

Onze ATO-methodiek

Met onze ATO methodiek kunnen we veel structurele problemen in productie omgevingen oplossen. Samen met u werken we aan een toekomstbestendig fundament onder uw productieproces. Dit fundament bevat alle bouwstenen die medewerkers nodig hebben om tot voorspelbare resultaten te komen. Bij het bouwen van het fundament betrekken we alle disciplines (afdelingen) die een rol spelen in het primaire productieproces.

Soms beginnen we klein met één bouwsteen een andere keer zijn al veel bouwstenen aanwezig.

Hoe u ook start: Met ATO werkt u aan een stevig fundament onder uw productieprocessen.