Continu Lerende Organisatie

Technologische ontwikkelingen stellen industriële bedrijven voor enorme opgaven. Innovatie, flexibiliteit en motivatie zijn de belangrijkste succesfactoren, de rol van medewerkers groeit. VAPRO staat al ruim 60 jaar de continu lerende organisatie bij.

Onze ATO-methodiekContact opnemen
Over VAPRO C.L.O.

Continu Lerende Organisatie

Een continu lerende organisatie (C.L.O.) is een organisatie die zich voortdurend weet aan te passen aan nieuwe omstandigheden en veranderende eisen, die leert omgaan met nieuwe technieken en productieprocessen. De medewerkers bij die bedrijven groeien proactief mee. Continu lerend betekent ook toekomstbestendig: nu de arbeidsmarkt steeds meer onder druk komt te staan geen overbodige luxe. Continu leren betekent goed leren omgaan met veranderingen.

Binnen C.L.O. wordt gewerkt met diverse methodes. Deze dragen zorg voor structuur in een uitdagende periode waardoor zowel de organisatie, de medewerkers als de adviseur van VAPRO weet waar men staat in het proces en wat er wordt verwacht. Eén van die methodes is Autonoom Taakgericht Ontwikkelen (ATO) via de 4M-methodiek. 

Onze ATO-methodiek

Samen met u analyseren we de kritische succesfactoren in uw organisatie vanuit het perspectief van de noodzakelijke ontwikkeling van het personeel. We brengen het krachtenveld in beeld en adviseren u concreet over de mogelijke vervolgstappen, de volgorde waarin deze uit te rollen, wat dat van u gaat vragen (in tijdsbesteding en geld) en binnen welke termijn elke step is afgerond. Deze fase heet simpelweg de Inventarisatie fase. Bij de uitvoering van het stappenplan werken we altijd via een viertal stappen (4M’s):

MAP

In kaart brengen van het takenlandschap en het benodigd vermogen.

MAKE

Ontwikkelen van de methodiek en de selectie dan wel ontwikkelen van de bijbehorende (leer)middelen.

MOVE

Toepassen van de methodiek in de praktijk.

MAINTAIN

Borgen van de ontwikkelde methodiek in het dagelijks werk.