Onze methodiek

Samen met u analyseren we de kritische succesfactoren in uw organisatie vanuit het perspectief van de noodzakelijke ontwikkeling van het personeel.

Autonoom taakgericht ontwikkelen

Onze methodiek

Samen met u analyseren we de kritische succesfactoren in uw organisatie vanuit het perspectief van de noodzakelijke ontwikkeling van het personeel. We brengen het krachtenveld in beeld en adviseren u concreet over de mogelijke vervolgstappen, de volgorde waarin deze uit te rollen, wat dat van u gaat vragen (in tijdsbesteding en geld) en binnen welke termijn elke step is afgerond. Deze fase heet simpelweg de Inventarisatie fase.

Bij de uitvoering van het stappenplan werken we altijd via een viertal stappen (4M’s):

  • MAP:  In kaart brengen van het takenlandschap en het benodigd vermogen
  • MAKE: Ontwikkelen van de methodiek en de selectie dan wel ontwikkelen van de bijbehorende (leer)middelen
  • MOVE: Toepassen van de methodiek in de praktijk
  • MAINTAIN: Borgen van de ontwikkelde methodiek in het dagelijks werk