Verspilling komt voor in ieder werkproces. Er bestaan verschillende vormen: overproductie, lange doorlooptijden, onnodige transportbewegingen en talent van werknemers dat niet volledig ontplooit. Maak als leidinggevende je medewerkers bewust van verspillingen zodat het werk efficiënter verloopt.

Het vervelende van verspillingen is dat ze geen waarde toevoegen aan het werkproces, product of een dienst. Dat gaat van een lekkende machine die je keer op keer moet reinigen tot kantoorpersoneel dat minutenlang onderweg is naar de printer. Uitval en verkwisting van talent zijn andere voorbeelden van verspillingen. Dit zijn verliezen die geld kosten of zorgen voor ontevreden klanten of gefrustreerde medewerkers.