De processen en gedateerde techniek veranderen continu. Op enig moment wordt bij elk productieproces een lijn vervangen of gemoderniseerd. Niet zelden gaat dit gepaard met een verdergaande automatisering of introductie van robotisering. Hierdoor verandert het werk van de operator, er is meer overzicht nodig in het gehele proces, moet op een andere manier worden (samen)gewerkt en specifieke kennis moet worden vergroot. Binnen de opzet van ATO kan VAPRO met u gericht en efficiënt zorgen dat deze veranderingen zo optimaal mogelijk verlopen.