Niet zelden dient in het productieproces te worden omgegaan met een veranderende vraag in een wereld) markt. Dit vereist veel kennis en kunde en bovenal flexibiliteit. Onze ervaring is dat dit samenhangende zaken zijn. Een betere kennis en kunde vergroot de flexibiliteit van de werknemer. Dit geldt niet alleen voor de reeds aanwezige werknemer maar ook voor nieuwe medewerkers. Hierbij is inzicht in noodzakelijke werkprocessen en de daartoe vereiste kennis een must. Duidelijk hebben wat die noodzakelijke kennis in uw onderneming specifiek is, waar deze kennis te vinden is en de borging daarvan zijn zaken die de flexibiliteit van uw organisatie en uw personeel vergroten. Met ATO is bewezen dat we de tools hebben om dat te realiseren waarbij de organisatie uiteindelijk zelfstandig (autonoom) deze processen kan bewaken, uitbreiden en toepassen.