Het vaste personeelsbestand krimpt en wordt aangevuld met een flexibele schil om wisselende vraag uit de markt op te vangen. Of als gevolg van doorgaande automatisering verandert de inhoud van de functie. Voor veel klanten zijn dit reële voorbeelden waardoor het vaste personeel op nieuwe- en meerdere werkplekken inzetbaar moet zijn.

  • Welke eisen stelt dat aan het werk-denkniveau van mijn operators?
  • Hoe zorg je dat je eigen medewerkers via een beperkte inwerkperiode, toch aantoonbaar bekwaam zijn op verschillende werkplekken?
  • Hoe borgen we dat uitzendkrachten hun veelal routinematig werk goed uitvoeren?

Het zijn vragen die ons vaak gesteld worden en meerdere oplossingsrichtingen kennen.