Op dit moment is er enerzijds een tekort aan technisch personeel en anderzijds een (dreigende) vergrijzing. Hierdoor ontstaat een risico op het verloren gaan van essentieel kennis van uw specifieke productieprocessen. Een deel kan worden opgevangen door automatisering en robotisering maar zonder gerichte actie loopt uw bedrijf het risico om relevante praktische kennis kwijt te raken. Goede scholing is een eerste vereiste maar bij VAPRO geloven we in meer. Namelijk het faciliteren van overdracht en borging van deze kennis. ATO biedt hierin de juiste tools om dit overzichtelijk en gecontroleerd te kunnen doen.