De bijdrage van medewerkers wordt voor een groot deel bepaald door de onderlinge interactiepatronen.

  • Hoe werken mensen samen in een ploeg, afdeling of tussen de verschillende afdelingen?
  • Hoe respectvol gaan we met elkaar om?
  • Weet iedereen wat er van hem of haar verwacht wordt?
  • Wat is de rol van de leidinggevende?
  • Welke stijl van leidinggeven is gangbaar in het bedrijf?

Elk bedrijf kent zijn eigen cultuur. Het zijn de ongeschreven rituelen en gebruiken die bepalend zijn voor de omgang met elkaar.

  • Hoe verhouden persoonlijke belangen zich ten opzichte van bedrijfsbelangen?

Achter waarneembaar gedrag gaat een hele wereld schuil.

  • Hoe krijg je daar meer zicht op?
  • Waar loop je als leidinggevende tegenaan?
  • Heb jij het gevoel dat er nog veel te winnen valt met een betere samenwerking en/of aansturing?

Neem dan eens contact met ons op. Soms heb je een externe partner nodig die je verder helpt.