Als een productielijn onverwacht dan wel te lang dan gepland stilstaat is het duidelijk dat dit ten koste gaat van de te halen targets en dat dit dus geld kost. In de aanpak van dit probleem is gebleken dat functiegericht opleiden een aantal van de achterliggende problemen kan oplossen: was er voldoende zicht op wat er kon gebeuren? Is er tijdig gecommuniceerd? Heeft er een juiste werkoverdracht plaatsgevonden? Deze vragen, en nog veel meer, kunnen positief beantwoord na toepassing van ATO.