Naast de voor de hand liggende investering in generieke kennis van veiligheid in de industrie zoals VCA en VVI en meer specifiek met OVK, MVK en HVK blijkt dat er vaak iets meer nodig is om een intrinsieke verandering van de bedrijfscultuur te krijgen. Bijna ongelukken, veronachtzamen van afgesproken protocollen en ingesleten gewoontes kunnen een indicatie zijn dat er op het gebied van veiligheid iets is te winnen. Als alle medewerkers een actieve rol kunnen krijgen in de vormgeving van een veiligheidstraject waarin de aandacht ligt op de zaken die zij onderkennen in combinatie met wat ten minste nodig is, blijkt dat er daadwerkelijk stappen worden gezet.